In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

GSI MASTER – ZA SVE VAŠE POTREBE U VEZI OSIGURANJA


GSI Master, Društvo za posredovanje u osiguranju, profesionalni je posrednik u osiguranju za sve vrste životnih i neživotnih osiguranja. Za svoje klijente prepoznaje rizike i potrebe klijenta za osiguranjem i 24 časa / 365 dana u godini univerzalni je servis klijentima prema svim relevantnim kompanijama za osiguranje u Republici Srbiji.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master d.o.o. Beograd osnovano je 01.06.2010. godine. Sedište Društva je u Beogradu, ulica Cvijićeva broj 63, stan 4.

GSI Master se bavi poslovima posredovanja u osiguranju, odnosno poslovima koji se odnose na dovođenje u vezu osiguranika (ugovarača osiguranja) sa društvima za osiguranje (osiguravajućim kućama).

GSI Master ima zaključene ugovore o posredovanju sa skoro svim kompanijama za osiguranje koje posluju na teritoriji Republike Srbije, što znači da potencijalni osiguranik može da bira sa kojim osiguravajućim društvom će da zaključi osiguranje svoje pokretne ili nepokretne imovine (neživotna osiguranja), odnosno kod koje kompanije za osiguranje će da ugovori životno osiguranje. Klijent, takođe, može da zahteva od nas da mu dostavimo više ponuda od različitih osiguravajućih kuća i da uz našu pomoć i savet donese odluku o osiguranju. Osiguranik može da ispostavi zahtev, odnosno želju, da ugovori osiguranje sa baš određenom osiguravajućom kućom... GSI Master u samom postupku ugovaranja osiguranja, svom klijentu, potencijalnom osiguraniku, mora da dostavi ponudu koja je dobijena od akcionarskog društva za osiguranje.

Da bi GSI Master mogao da zastupa potencijalnog osiguranika, klijent mora svom posredniku u osiguranju – Društvu GSI Master da izda ovlašćenje za posredovanje. Kada nam klijent uruči ovlašćenje (potpisano – za fizička lica; odnosno potpisano i overeno – za pravna lica), tada možemo da pokrenemo proceduru traženja ponuda i ugovaranja osiguranja imovine ili lica klijenta, odnosno ugovaranja životnog osiguranja, kod bilo kog osiguravajućeg društva. Na osnovu tog ovlašćenja klijent nema nikakvih finansijskih obaveza prema svom posredniku GSI Master za učinjene usluge posredovanja u osiguranju.

Društvo obavlja poslove posredovanja za sve vrste neživotnih i životnih osiguranja.

Uz ove poslove Društvo obavlja i poslove savetovanja i pomoći u proceni rizika i obradi šteta.

Proizvodi u čijoj prodaji Društvo posreduje su:

Neživotna osiguranja:

 1. ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog:

 1. osiguranje od posledica nezgode, uključujući i osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja
 2. osiguranje doma i porodice
 3. dobrovoljno zdravstveno osiguranje i dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija
 4. međunarodno putno osiguranje sa asistencijom
 5. osiguranje motornih vozilaauto kasko
 6. osiguranje plovnih objekata i osiguranje letelica
 7. osiguranje robe u prevozu
 8. osiguranje objekata u izgradnji i objekata i opreme u montaži
 9. osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti (šomaž)
 10. osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja
 11. kombinovano osiguranje prenosnih uređaja, instrumenata i računarske tehnike (laptop/notebook)
 12. osiguranje od opšte odgovornosti, odnosno osiguranje profesionalne odgovornosti
 13. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila – autoodgovornost

Životna osiguranja:

 1. mešovito osiguranje života sa štednjom
 2. rentno životno osiguranje
 3. riziko životno osiguranje (osiguranje korisnika kredita)
 4. druge vrste životnih osiguranja
 5. dopunsko osiguranje uz osiguranje života

Osigurajte se, ne rizikujete previše, pozovite nas, steknite pravog prijatelja i svog ličnog brokera...

Uvek uz vas – Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master“ d.o.o. Beograd

Srdačno Vas pozdravljamo,


Društvo za posredovanje „GSI Master“ d.o.o.

Goran Svilar, direktor


 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na:

Imamo 4 gostiju na mreži

Anketa

Interesuje me: