Osiguranje motornih vozila

VAŠA BEZBEDNOST I SIGURNOST VAŠEG VOZILA

Želite da obezbedite sigurnost vašeg vozila. Rizik u vožnji je neizbežan i za najsavesnije i odgovorne vozače. Koliko god da nastojite, ne možete uvek da predvidite loše vremenske uslove, stanje puta ili da na vreme izbegnete nepažnju drugih vozača, odnosno nečiju lošu nameru.

Iz navedenih razloga, GSI Master, vaš posrednik i univerzalni servis za oblast osiguranja, obezbeđuje vam, pod za vas najpovoljnijim uslovima, ugovaranjem osiguranja sa reprezentativnim kompanijama za osiguranje na tržištu Republike Srbije, kompletnu uslugu osiguranja za vaše vozilo:

 • AUTO KASKO OSIGURANJE pokriva različita oštećenja na vašem vozilu, nastala u zemlji ili inostranstvu. Spada u dobrovoljna osiguranja, koje zaključujete ukoliko želite dodatno da zaštitite svoje vozilo.

Auto kasko osiguranjem pokrivaju se troškovi šteta nastalih usled saobraćajne nezgode, požara, eksplozije, pada ili udara nekog predmeta u osigurano vozilo, elementarnih nepogoda...

  • Delimično kasko osiguranje

Delimičnim kasko osiguranjem osiguravate se od rizika loma, oštećenja ili krađe stakala, u zavisnosti od grupe rizika od kojih želite osiguravajuću zaštitu.

  • Osnovno kasko osiguranje

Osnovnim kasko osiguranjem obezbeđuje se sigurnost vašeg vozila u najrazličitijim slučajevima oštećenja, bilo da su nastala usled saobraćajne nezgode, vremenskih nepogoda, pada ili udara nekog predmeta ili letilice, odnosno u slučaju da vi prouzrokujete oštećenje vozila kako bi sprečili veću štetu.

  • Potpuno kasko osiguranje

Potpunim kasko osiguranjem se obezbeđuje viši nivo zaštite za slučaj rizika neovlašćenog korišćenja vozila, krađe vozila, razbojničke krađe i razbojništva i ugovara se uz osnovno kasko osiguranje.

  • Dopunsko kasko osiguranje

Dopunsko kasko osiguranje podrazumeva osiguranje ličnog prtljaga putnika u vozilu (izuzev prtljaga putnika u autobusima) i alata za profesionalnu upotrebu; moguće je ugovoriti u slučaju kada je ugovoreno i potpuno kasko osiguranje.

U saradnji sa vašim brokerom osiguranja GSI Master dobijate mogućnost izbora načina plaćanja kasko osiguranja.

Savesnim i pažljivim vozačima GSI Master obezbeđuje dodatne bonuse za svaku narednu godinu trajanja kasko osiguranja.

Obzirom da sarađuje sa svim relevantnim kompanijama za osiguranje u Republici Srbiji, GSI Master će vas svakodnevno informisati o akcijama i dodatnim pogodnostima za zaključenje auto kasko osiguranja vašeg vozila.


 • POMOĆ NA PUTU je vrsta osiguranja koja vam omogućava brzu i efikasnu asistenciju ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti na putevima Srbije i Evrope.

Kompanije za osiguranje sa kojima sarađujemo organizuju kontakt – centre koje možete da pozovete i biće vam pružena adekvatna pomoć u najkraćem mogućem roku.

Pomoć na putu, u zavisnosti da li ste izabrali osnovne i dopunske usluge, omogućava:

  • dobijanje stručnih saveta o kvaru vozila i informacija o lokacijama i kontakt telefonima ovlašćenih servisa;

  • popravku na licu mesta;

  • transport osiguranog vozila;

  • privremeni smeštaj osiguranog vozila, ukoliko je ovlašćeni servis zatvoren u trenutku prispeća vašeg vozila;

  • hotelski smeštaj, ukoliko vam je prenoćište neophodno kako biste sačekali da se vozilo popravi;

  • obezbeđenje zamenskog rent – a – car vozila;

  • nastavak putovanja do odredišta ili mesta prebivališta sredstvima javnog prevoza;

  • povratak po osigurano vozilo.

Kompanije za osiguranje obezbeđuju nadoknadu troškova do maksimalnog iznosa koji je naveden na polisi za osnovne usluge i vrstu dopunske usluge koju izaberete.


 • AUTO NEZGODA je osiguranje lica od posledica saobraćajne nezgode.

Osiguranje vozača i putnika u vašem vozilu zaključujete posebnom polisom uz osiguranje autoodgovornosti ili uz polisu auto kasko osiguranja.

Uobičajeno osiguravajuće pokriće za slučaj saobraćajne nezgode, vezane za osigurano vozilo, je smrt usled saobraćajne nezgode i invaliditet usled saobraćajne nezgode vozača i lica u svojstvu putnika tokom prevoza vozilom i pri preduzimanju radnji koje su neophodne u slučaju zaustavljanja i ponovnog kretanja vozila.

Posebnim ugovaranjem, moguće je proširenje osiguravajućeg pokrića na saobraćajnu nezgodu koja za posledicu ima smrt ili potpuni, odnosno delimični invaliditet osiguranog lica u svojstvu zaposlenog lica poslodavca i koja je nastupila tokom obavljanja poslova ili radnih zadataka koji su u neposrednoj vezi sa vozilima sa specijalnom namenom ili priključnim vozilom, odnosno prilikom utovara i istovara stvari iz vozila sa specijalnom namenom, odnosno tokom obavljanja svojih poslova ili radnih zadataka u vozilu, na vozilu ili pored vozila na putu.

 • AUTOODGOVORNOST je obavezno osiguranje vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koja se upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.

Osiguranje od autoodgovornosti zakonom je propisano kao obavezno i ne možete da registrujete vaše vozilo bez polise ovog osiguranja.

Zaključivanjem osiguranja od autoodgovornosti, kompanija za osiguranje kod koje ste osigurani pokriće troškove za štetu koja je upotrebom vašeg vozila naneta trećem licu čime će umanjiti vaše finansijske gubitke.

Ukoliko ne osigurate vozilo, troškove štete koju nanesete trećem licu bićete u obavezi da snosite sami.

Osiguravajuće pokriće za osiguranje od autoodgovornosti važi za sve osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.


 • ZELENA KARTA je međunarodna karta za osiguranje automobila i zaključuje se kod kompanije za osiguranje kod koje je zaključeno osiguranje od autoodgovornosti.

Zelenom kartom se osiguravajuće pokriće za osiguranje od autoodgovornosti proširuje na inostranstvo, odnosno za teritorije država članica Sistema međunarodne karte osiguranja.

Vlasnik motornog vozila dužan je da pre prelaska granice motornim vozilom kupi zelenu kartu, čime je kompanija za osiguranje koja mu je izdala dužna da oštećenom licu nadoknadi štetu koja je upotrebom tog vozila uzrokovana u inostranstvu.

GSI Master, vaš broker osiguranja, neizostavno će vam obrazložiti ponude reprezentativnih kompanija za osiguranje, šta su prednosti ili eventualni nedostatci u ponudama i uz benefite velikog kupca za vas obezbediti najbolje uslove i cenu na tržištu.

Stručni tim Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master vrši i poslove savetovanja i pomoći u prijavi, proceni i obradi šteta, kao i pravnu pomoć u slučaju da niste zadovoljni procenom i isplaćenom naknadom u slučaju štetnog događaja.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: